Dactylodinium Kazuya Takahashi, Moestrup et Iwataki 2017

 

compiled by Mona Hoppenrath

last update: 10 October 2019

Species names in bold = validly published names
Species names in normal fond = invalid names

 

 

Dactylodinium Kazuya Takahashi, Moestrup et Iwataki 2017, in Takahashi et al. 2017, Journal of Phycology 53: 1225.
Type: Dactylodinium pterobelotum Kazuya Takahashi, Moestrup et Iwataki 2017, in Takahashi et al. 2017, Journal of Phycology 53: 1225, figs 1-10.

 modified after Takahashi et al. 2017

 

 

Dactylodinium arachnoides W.M.Lum, K.Takahashi, Takayama et Iwataki 2019, in Lum et al. 2019,
Phycologia 58(6): 663, figs 1-45.  [3 October 2019]

 

  modified after Lum et al. 2019

 

Dactylodinium pterobelotum Kazuya Takahashi, Moestrup et Iwataki 2017, in Takahashi et al. 2017, Journal of Phycology 53: 1225, figs 1-10.